Provoz tartanové dráhy v sezóně 2024 zahájen!

 

Taktéž v letošním roce jsou Vám k dispozici dvě tartanové dráhy s vybavením pro 100m překážek.

Pro letošní rok jsou následující změny:

  1. Nový provozní řád – návštěvník je povinen se sním seznámit před zahájením cvičení.
  2. Možnost platit buď permanentkou, nebo bezhotovostně převodem na účet sboru - 641 236 777 / 2010
  3. Cena zůstává zachována 100Kč/hod/areál
  4. Zákaz vjezdu na travnatou plochu – přistižený hříšník bude pokutován dle provozního řádu!
  5. Prosíme o hlášení jakýchkoliv závad na sportovišti (listí, větvě, atd)
  6. Rezerace možná od 30minut předem - pouze přes web zde